Najważniejsze dokumenty Rządu na Uchodźctwie znajdujące się w Archiwum Emigracji w Toruniu (format jpg)

1. Nominacja J.N.Sokolnickiego na Prezydenta RP (podpisana przez Augusta Zaleskiego z dnia 22.09.1971)

2. Nominacja J.N.Sokolnickiego na Prezydenta RP (podpisana przez Augusta Zaleskiego z poświadczeniem notarialnym z dnia 22.09.1971)

3. Awans do stopnia Podpułkownika (wersja polska) 15.02.1945

4. Awans do stopnia Podpułkownika (wersja francuska) 15.02.1945

5. Akt Przekazania Suwerennej Władzy 11.11.1990 cz 1

6. Akt Przekazania Suwerennej Władzy 11.11.1990 cz 2

7. Akt Przekazania Suwerennej Władzy 11.11.1990 cz 3

8. Tajny dodatek do Aktu Przekazania Suwerennej Władzy z dnia 11.11.1990

9. Nominacja dla dr. Nowika wydana przez Przezydenta RP na Uchodźctwie J.N. Sokolnickiego

10. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Premiera Tadeusza Mazowieckiego 4.10.1989

11. Sprawozdanie z uroczystości religijnych w kościele św. Brygidy w Gdańsku 4.02.1988

12. List Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do Przezydenta Rzeczpospolitej J.N. Sokolnickiego

13. Fotografia orginalnego dokumentu wyznaczającego JN Sokolnickiego na Urząd Prezydenta podpisana przez Augusta Zaleskiego

14. NIEKTÓTE z nadań Orderu Orła Białego przez Prezydenta RP na Uchodźstwie JNS

[powrót]